Tôi không làm đại ca nhiều năm rồi!

13758335_p0

Tên truyện: Tôi không làm đại ca nhiều năm rồi! 我不做大哥好多年

Tác giả: Kinkin

Nguồn raw: ๖ۣۜKho ๖ۣۜTàng ๖ۣۜĐam ๖ۣۜMỹ – ๖ۣۜFanfic

Văn án

Đại ca – Đại tẩu cũ vừa gặp lại nhau đã thấy nóng mắt!

Tag: Kiêu ngạo công, cường thụ, cẩu huyết, gương vỡ lại lành, đại ca vườn trường.

Chú ý: Khụ khụ, cả nhà cẩn thận lộn cp nha :)))))

Chương 1   Chương 2   Chương 3   Chương 4   Chương 5

Chương 6   Chương 7   Chương 8   Chương 9   Chương 10

Chương 11   Chương 12   Chương 13   Chương 14   Chương 15

Chương 16   Chương 17   Chương 18   Chương 19   Chương 20

Chương 21   Chương 22   Chương 23   Chương 24   Chương 25

Chương 26   Chương 27   Chương 28   Chương 29   Chương 30

Chương 31   Chương 32   Chương 33   Chương 34   Chương 35

Chương 36   Chương 37   Chương 38   Chương 39   Chương 40

Chương 41   Chương 42   Chương 43   Chương 44   Chương 45

Phiên ngoại

 

—Hoàn—

Advertisements